KONUTDER

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği

Okunma Sayısı: 1216
Tarih: 28.01.2015 00:00

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) 9 Haziran 2011 tarihinde kuruldu. Türkiye’deki markalı konutların önemli bir kısmını üreten KONUTDER üyeleri, bugüne kadar 250 binin üzerinde konutun inşaasına imza attı. Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık bir katma değer yaratan KONUTDER üyesi firmalar, yaklaşık 50 bin kişiye de doğrudan ve dolaylı olarak istihdam olanağı sağlıyor.

KONUTDER sektörün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı büyümesinin önünü açacak bir platform olarak kuruldu. Konut sektörü her dönemde geliştirdiği projelerle önemli ilerlemeler kaydederken, gerek yapısal, gerekse konjonktürel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sorunların çözümü geniş tabanlı bir işbirliği gerektiriyor. KONUTDER, bu sorunların aşılması için gerekli adımları atmakta, paydaşları ile ortak hareket etmekte ve tüketiciler için maksimum fayda sağlayacak şartların oluşturulması adına girişimlerde bulunmaktadır. KONUTDER, bu sektörde faaliyet gösteren, ortak amaçları olan ve ortak sıkıntıları paylaşan firmaların ilk defa bir araya geldiği bir sivil toplum örgütü oldu. Münferit olarak çözemediğimiz, birlikte hareket edilmesini zorunlu kılan konuları, bu çatı altında ele almaya başladık. Çağdaş yaşam alanlarının geliştirilebilmesinin kurumsal ve profesyonel yatırımcılarla olabileceğini, bunun için de istikrarlı, sürdürülebilir bir yatırım ortamı sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede kamu müdahalesine gerek kalmadan, KONUTDER olarak,  sektörün kendisini disipline etmesi ve kalite standartlarını yükseltmesine öncülük etmek istiyoruz. 


Vizyonumuz

Çağdaş yaşam alanları  geliştirilmesine öncülük ederek, toplumsal gelişime katkı sağlamak. 

Misyonumuz

Sektörel bilgi birikiminden hareketle, üyelerimizin rekabet gücünü arttırmak. 

Hedeflerimiz

 • Sektörü düzenleyen mevzuatlara ilişkin sorunlara çözüm üretmek.
 • Proje gelişimi ve konut üretiminin sektörel bazda büyümesini sağlamak.
 • Modern ve çağdaş kentsel planlama ilkeleri ışığında konut ve yaşam alanlarını
  projelendirmek, konut projelerinin yüksek standartlarda inşa edilmesi için ülke 
  çapında çaba göstermek.
 • Konut geliştiricileri ve yatırımcıları, belediyeler, kamu otoriteleri, tüketici örgütleri ve
  sektörel tedarikçileri arasında düzenli ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasını, geliştirilmesini ve bilgi alışverişini sağlamak.
 • Sektörün artan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ilgili kamu veya özel sektör
  kurum ve kuruluşları ile kaliteli işgücü eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, sektörel
  eğitimi geliştirmek.
 • Konut Üretimi Sektörüne ait sağlıklı, ölçümlenebilir doğru veri toplamak, performans
  göstergeleri, endeksler ve standartları belirlemek.Başkanın Mesajı

Her geçen yıl artan bir ivme ile büyüyen konut sektörü, sektörün önde gelen firmalarının öncülüğünde, bir derneğe, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’ne (KONUTDER) sahip oldu. Attığımız bu önemli adımla ideallerimizi çok daha yüksek standartlarda, toplumsal gelişimimize yön verecek, katkı sağlayacak bir çizgiye taşımayı hedefliyoruz. Konut sektörü özellikle 2010 itibariyle yeniden bir büyüme trendi yakaladı. 

Önümüzdeki dönemi konut sektörü için gelişime son derece açık bir dönem olarak görüyoruz. Sektör büyüme hacmi ile dikkat çekiyor ve biz büyümeyi “ne pahasına olursa olsun” anlayışı ile gerçekleştirmek niyetinde değiliz. Milli değerlerimiz ve toplumsal hassasiyetlerimizi etik değerlerimiz, çalışma ilkelerimiz ve sosyal sorumluluk anlayışımızla birleştiriyoruz. Bizler yola çıkarken önceliğimizi “insan” olarak belirledik ve ‘en büyük değerimiz insan’dır dedik. 

Bu nedenle toplumsal fayda ve ortak değer yaratmayı odağımıza koyduk. İster ekonomik, ister sosyal olsun, tüm faaliyetlerimiz toplumsal gelişime hizmet ediyor ve KONUTDER olarak, bu gelişime hizmet edebilmenin yollarını hep birlikte ortaya koyacağız. KONUTDER sektörün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı büyümesinin önünü açacak bir platform olacak. Bugün, “başımı sokacağım bir ev” konsepti yerini nitelikli konut talebine bıraktı ve bu, tüketicinin bilinçlenmesi ve ülkemizdeki istikrara bağlı olarak, alım gücünde yaşanan artışla ortaya çıkan bir durum. Konut sektörü bu trendi çok iyi takip ediyor ve taleplere uluslararası standartların da ötesine geçerek cevap veriyor. 

Ancak henüz ülkemizde, mevcut konut talebine yetecek bir üretim söz konusu değil. Burada, yanlış yapılaşma ile oluşturulan yerleşim alanları en belirleyici etken. Ülkemiz göç hareketlerinin yoğun yaşandığı bir döneme şahit oldu ve bizler bu göçe hazırlıksız yakalandık. Ortaya çıkan konut ihtiyacı, şehirleşmenin gerektirdiği temel disiplinlerle değil, ‘derme çatma’ gecekondularla karşılandı. Sonuçta, bugün hep birlikte sancılarını çektiğimiz tablo ortaya çıktı. Bu nedenle, “kentsel dönüşüm” projeleri giderek artan bir öneme sahip. Kentsel Dönüşüm”ün 61. Hükümetimizin programında da yer alması çok önemli bir adım. Bizler bu alanda seve seve yatırım yapacağımızı her platformda söylüyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye’de bir ‘Kentsel Dönüşüm Bakanlığı’na ihtiyaç olduğunu pek çok vesile ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu anlamda sektörümüze umut veriyor. Konut sektörü, gerek ilişkide bulunduğu sektörler, gerekse istihdam bakımından, ekonominin lokomotif sektörlerinden biri. Yeni inşa edilen ortalama bir evde, 150 meslek kolunu ilgilendiren binlerce malzeme kullanılıyor. Bu özelliğiyle konut sektörü, yüksek katma değer üreten sektörlerin de başında geliyor. KONUTDER olarak, ülke kalkınmasında üzerimize düşen görevin farkındayız ve bu görevi yerine getirirken eşit rekabet şartları oluşmasını ve bugün kamu üzerinde biriken yükleri hafifletmeyi amaçlıyoruz. Konut sektörü her dönemde geliştirdiği projelerle önemli ilerlemeler kaydederken, gerek yapısal, gerekse konjonktürel sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sorunların çözümü geniş tabanlı bir işbirliği gerektiriyor. KONUTDER, bu sorunların aşılması için gerekli adımları atacak, paydaşları ile ortak hareket edecek, tüketiciler için maksimum fayda sağlayacak şartların oluşturulması adına girişimlerde bulunacak ve tüm bu faaliyetlerini toplumsal faydayı gözeterek gerçekleştirecektir. Tüketicilerin, tercihleri ile, uygarlığın simgesi olan “ideal kent”lere ulaşma hedefine destek vermelerinden mutluluk duyuyoruz. Çünkü kentlerin de bir vizyonu olmalı. Çağdaş yaşam alanları, bu kentlerin ilk basamağını oluşturuyor ve bizler bu yaşam alanlarını Türkiye’nin 2023 vizyonunun bir parçası olarak görüyoruz. KONUTDER, kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. Bundan sonra da, sürdürmeye devam edecek. 

 

Saygılarımızla                                                                                                                        Ömer Faruk ÇELİK
                                                                                                                                KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı


Etiketler: KONUTDER

Diğer EĞİTİM haberleri

 • PAYLAŞ
Yorum Bırak